Wie zijn wij

Voor ons (en hopelijk voor jou straks ook) is Lagrenie een stukje paradijs. Voor de wetgever echter is Lagrenie een bedrijf met een website. En bedrijven met websites moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG. Daarom hebben we deze privacyverklaring voor je opgesteld. Zodat je precies weet wat wij doen en laten met de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt.

Lagrenie, gevestigd te Lieu dit Lagrenie 24250 Groléjac in Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.lagrenie.com

Lagrenie

24250 Groléjac

France

+31(0)652093576

+33(0)637680379

Karin ten Kate is de Functionaris Gegevensbescherming van Lagrenie. Karin is te bereiken via lagreniegrolejac@gmail.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lagrenie verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van je reservering voor (een van) onze vakantiehuizen.  We verwerken uitsluitend gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens (niet via de website);
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, hetzij schriftelijk of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lagrenie slaat uitsluitend gegevens op ten behoeve je reservering. Bijzondere of gevoelige gegevens maken daar geen deel van uit.

 

Persoonsgegevens van kinderen

Om een huis te reserveren bij Lagrenie moet je meerderjarig zijn. Om die reden verzamelen wij dan ook geen gegevens van kinderen onder de 16 jaar, ook niet wanneer ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Mocht je van mening zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via lagreniegrolejac@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lagrenie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het vastleggen van je reservering;
  • het afhandelen van je betaling;
  • bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lagrenie neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Alle communicatie en interactie tussen jou en ons is persoonlijk. De enige tussenkomst van techniek is het middel, zoals telefoon, Whatsapp of e-mail.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lagrenie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd dat je reservering bij Lagrenie actueel is. Daarna, wanneer ook je financiële verplichting is voldaan, verwijderen we je gegevens van onze server.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lagrenie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of het gebruik van vergelijkbare technieken

Lagrenie gebruikt geen cookies, of enige andere techniek die inbreuk kan maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de meeste websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Meestal ondersteunen die de technische werking van de website, of ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hoe dan ook, wij bedienen ons niet van cookies, want we vinden ze niet nodig.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lagrenie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar je op te sturen, of naar een organisatie van jouw keuze.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar lagreniegrolejac@gmail.com.

Om te voorkomen dat we je gegevens naar de verkeerde persoon of instantie sturen kunnen we vragen om een bewijs van je identiteit. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Lagrenie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lagrenie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Alle communicatie tussen jouw browser en onze website is beschermd door gecertificeerde encryptie (ssl en https). Zo is het voor derden niet mogelijk om de gegevens die je uitwisselt met onze site, te onderscheppen en lezen. Om kans op misbruik van gegevens als gevolg van hacking tot een minimum te beperken, verwijderen en vernietigen wij periodiek alle persoonsgegevens van onze webserver.

 

Mocht je toch het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via lagreniegrolejac@gmail.com.